Projekt PFRON

Aktualności dotyczące projektu

 

Wyjątkowy czas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach realizowało od marca do końca grudnia 2016 roku projekt pn. „Daj nam szansę! – ciągła rehabilitacja ruchowa i społeczna niepełnosprawnych dzieci z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego kluczem do zwiększenia ich samodzielności”. Projekt był współfinansowany ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 211.353,20zł, co stanowiło 93,66% kosztów kwalifikowanych.
Dzięki realizacji projektu udzielono wsparcia 80 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, z terenu powiatów: chojnickiego i człuchowskiego. Objęci zostali oni pomocą z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej oraz integracji sensorycznej. Wsparcie udzielane było przez 7 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8.00 do 18.00.

Dotychczas oba powiaty- chojnicki i człuchowski stanowiły swego rodzaju „białą plamę” na mapie ośrodków pomagających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami. Najbliższe tego typu placówki zlokalizowane są w Skarszewach i Gdańsku. Tymczasem, dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w wieku 0 – 16 lat są często osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, często nie poruszają się samodzielnie, są skazane na pomoc innych, zależne całkowicie od rodziców.
Dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami brak wsparcia nie tylko finansowego, ale i specjalistycznego wiąże się z brakiem szansy na ich lepszą przyszłość. Dlatego też realizacja tego projektu przyczyniła się do wyeliminowania występujących ograniczeń i zwiększenia ich samodzielności, a poprzez to zniwelowania negatywnych skutków wykluczenia społecznego tej grupy społecznej.
Projekt był nowym, wspaniałym doświadczeniem dla Stowarzyszenia, którego udziałem stało się szczęście wielu dzieci oraz ich rodzin. Projekt umożliwił nie tylko pomoc specjalistów dla osób zmagających się z niepełnosprawnością, ale tez wsparcie emocjonalne dla rodziców, okazje do podzielenia się swoimi przeżyciami i przemyśleniami. Dla Stowarzyszenia był to zaszczyt, że uczestniczyło w przedsięwzięciu, które odmieniło życie tak wielu osób- mówi Joanna Warczak- Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Chojnicach.


 

27 października 2016 roku

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chojnicach informuje, że zajęcia terapeutyczne w dniu 31 października 2016 roku nie odbędą się.

 


 

Marzec 2016 roku

STARTUJEMY!!!

Dzięki otrzymaniu dofinansowania z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 211.353,20zł (93,66% kosztów kwalifikowanych) na realizację projektu pn. „Daj nam szansę! – ciągła rehabilitacja ruchowa i społeczna niepełnosprawnych dzieci z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego kluczem do zwiększenia ich samodzielności”, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chojnicach rozpoczęło rehabilitację ruchową i społeczną 80 dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego.

Przedmiotem projektu jest rehabilitacja ruchowa i społeczna obejmująca fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz integrację sensoryczną.

Realizacja projektu odbywa się w siedzibie PSOUU Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, tj. od 14.00 do 21.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 19.00.

Projekt ten realizowany będzie do 31 grudnia 2016 roku.

 


 

Czerwiec 2016 roku

Trwa realizacja zajęć w ramach terapii ruchowej (fizjoterapii), logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej i integracji sensorycznej.

Dzięki zakupionemu wyposażeniu do sali integracji sensorycznej rozbrzmiewa śmiech rehabilitowanych dzieci.

Dzieci chętnie uczestniczą w pozostałych formach wsparcia, które uatrakcyjniają zakupione materiały i pomoce dydaktyczne, co przyczyni się do osiągnięcia założonych rezultatów projektu.