Projekt PFRON

Formy wsparcia

W projekcie zaplanowano 5 form wsparcia:
    • rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) – przewidziana dla każdego Beneficjenta w ilości 40 półgodzinnych sesji na jednego Beneficjenta;
    • terapia mowy (logopedia) – przewidziana dla 60 Beneficjentów w ilości 24 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
    • terapia psychologiczna – przewidziana dla 60 Beneficjentów w ilości 24 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
    • terapia pedagogiczna (rewalidacja) – przewidziana dla 60 Beneficjentów w ilości 24 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
    • terapia integracji sensorycznej – przewidziana dla 70 Beneficjentów w ilości 20 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta.