Projekt PFRON

Harmonogram działań

Polskie Stowarzyszenie Na Recz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chojnicach realizuje od marca 2016 roku projekt pn. „Daj nam szansę! – ciągła rehabilitacja ruchowa i społeczna niepełnosprawnych dzieci z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego kluczem do zwiększenia ich samodzielności” współfinansowany ze  środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Projekt realizowany będzie w sposób ciągły przez okres 10 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2016 roku.

W ramach projektu podopieczni (dzieci i młodzież w wieku od ) do 16 r.ż. z różnymi deficytami) będą korzystać z indywidualnych form wsparcia w ramach: rehabilitacji (ruchowej) i społecznej, rewalidacji (terapii psychologicznej), terapii mowy (logopedii), terapii integracji sensorycznej i terapii psychologicznej.
           
W pierwszych miesiącach realizacji projektu, tj. w miesiącach marzec – czerwiec 2016 roku nastąpił zakup materiałów dydaktycznych w celu realizacji terapii oraz wyposażenia do sali integracji sensorycznej i elementów sali doświadczania świata.

Realizacja projektu odbywa się w siedzibie PSOUU Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, tj. od 14.00 do 21.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 19.00.

Terapie realizowane są zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. Rehabilitant:
  • Poniedziałek – Piątek w godzinach: 16:00 - 20:00
  • Sobota w godzinach 9:00 - 15:00
 2. Logopeda:
  • Poniedziałek – Piątek w godzinach: 14:00 - 20:00
  • Sobota w godzinach 8:00 - 15:00
 3. Psycholog:
  • Poniedziałek – Piątek w godzinach: 15:00 – 20:00
  • Sobota w godzinach 9:00 - 14:00
 4. Pedagog:
  • Poniedziałek – Piątek w godzinach: 15:00 – 20:00
  • Sobota w godzinach 9:00 - 13:00
 5. Integracja Sensoryczna:
  • Poniedziałek – Piątek w godzinach: 14:00 - 20:00
  • Sobota w godzinach 9:00 - 17:00