Projekt PFRON

Informacje ogólne

Polskie Stowarzyszenie Na Recz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chojnicach realizuje od marca 2016 roku projekt pn. „Daj nam szansę! – ciągła rehabilitacja ruchowa i społeczna niepełnosprawnych dzieci z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego kluczem do zwiększenia ich samodzielności” współfinansowany ze  środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 211.353,20zł (93,66% kosztów kwalifikowanych), w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Wkład własny PSOUU Koło w Chojnicach wyniesie 14.307,00zł.

Przedmiotem projektu jest rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu trzech powiatów, tj. chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego, obejmująca fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz integrację sensoryczną.

Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, głównie dzieci niepełnosprawnych w wieku 0 - 16 lat, do których są skierowane ograniczone działania na terenie wspomnianych powiatów, a najbliższe ośrodki pomagające dzieciom niepełnosprawnym zlokalizowane są w Skarszewach i Gdańsku.
Niepełnosprawne dzieci w tym wieku są często osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, często nie poruszają się samodzielnie, są skazane na pomoc innych, zależne całkowicie od rodziców. Dzieci te pozostawione są same sobie, a ich rodziny pozostają bez odpowiedniego wsparcia nie tylko finansowego, ale i specjalistycznego. Jak ważna jest wczesna interwencja i ukierunkowanie na rehabilitację zdrowotną, świadczą nie tylko statystyki, ale i stan ogólny zdrowotny dzieci poddanych tej rehabilitacji. Bez wczesnej interwencji i rehabilitacji posiadane niepełnosprawności, często sprzężone, pogłębiają się, nie dając szansy na wyeliminowanie występujących ograniczeń i zwiększenie ich samodzielności, a poprzez to  zniwelowanie negatywnych skutków wykluczenia społecznego tej grupy społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 80 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Cele szczegółowe projektu to:

  • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej;
  • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego;
  • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych;
  • niwelowanie deficytów rozwojowych;
  • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji;
  • usprawnienie ruchowe i manualne;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu.

Realizacja projektu odbywa się w siedzibie PSOUU Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, tj. od 14.00 do 21.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 19.00.

Projekt ten realizowany będzie do 31 grudnia 2016 roku.