Projekt PFRON

Rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia)


Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dzieci i młodzieży w wieku 0 – 16 r. ż..
W trakcie współpracy z dziećmi wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, głównie to kinezyterapia – jest to terapia wykorzystująca ruch jako środek leczniczy.
Kinezyterapia jako jeden z elementów fizjoterapii uwzględnia indywidualną, jak i grupową prace terapeuty z osoba niepełnosprawną w celu przywrócenia utraconych funkcji ruchowych bądź niwelowania bólu.
Głównymi sposobami pracy są ćwiczenia ruchowe, zarówno czynne jak i bierne prowadzone z pomocą terapeuty czy oddechowe.
Terapeuta wykorzystuje terapię ruchem do odtworzenia siły mięśniowej z zakresu ruchu, stabilizacji stawowej i korekcji postawy, prawidłowych wzorców ruchowych.
Kolejny dział to fizykoterapia, w której stosuje się leczniczo występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne takie, jak: czynniki termiczne, promieniowanie słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia, np. urządzenia dostarczające energię cieplną, prądy małej częstotliwości, promieniowanie świetlne, nadfioletowe, podczerwone, ultradźwięki oraz pole magnetyczne.
Kolejny dział to masaż leczniczy, który polega na mechanicznym pobudzaniu tkanek, najczęściej za pomocą rąk, przy pomocy określonych technik wywierających na nie ucisk. Wyróżnia się: masaż klasyczny, relaksacyjny, limfatyczny. Celem masażu jest pobudzenie krążenia obwodowego i przemiany materii, intensyfikacja cyrkulacji płynów tkankowych, a także przyspieszenie usuwania szkodliwych substancji powstałych w mięśniach na skutek przemęczenia.
Zastosowane zostaną również:
  • terapia neurofizjologiczna metodą Vojty;
  • terapia NDT Bobath;
  • trening chodu „pajączek”;
  • gimnastyka korekcyjna oraz  ogólnousprawniająca i inne.