Projekt PFRON

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna (psychoterapia) jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie.
Jej celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania na przynosząca więcej satysfakcji zarówno sobie jak i otoczeniu.
W zakres terapii psychologicznej wchodzi:

  • terapie w zakresie kontaktu dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera;
  • wspierania dziecka (do 3 roku życia) w wyrównywaniu deficytu w rozwoju psycho-ruchowym;
  • wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka w okresie przedszkolnym;
  • wspieranie dziecka nadpobudliwego, z deficytem uwagi;
  • wspieranie dziecka i rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zrachowaniami;
  • wspieranie rozwoju dziecka z różnymi zaburzeniami neurologicznymi oraz wadami genetycznymi (m.in. dzieci z zespołem Downa).

Psycholog zajmuje się diagnozą psychologiczną, która obejmuje ocenę rozwoju psycho-ruchowego dziecka.