Projekt PFRON

Integracja sensoryczna (terapia integracji sensorycznej)

Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły (przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).

Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczanie Beneficjentowi podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznychm, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.
Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) Beneficjenta i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się.

Cele realizowane podczas stymulacji zmysłów to:

 • wzrok:
 • zyskanie poczucia i świadomości świata;
 • ćwiczenia koncentracji na bodźcach wzrokowych;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania;
 • poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poszerzenie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej;
 • słuch:
 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych;
 • poszerzenie zasobu doświadczeń słuchowych;
 • zmniejszenie lęku przed nowymi dźwiękami;
 • rozwijanie pamięci słuchowej;
 • stymulowanie koordynacji słuchowo – ruchowej, słuchowo – wzrokowej;
 • ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy;
 • stymulacja przedsionkowa:
 • ćwiczenia odpowiedniego napięcia mięśniowego;
 • rozwijanie poczucia i świadomości ciała;
 • orientacja w schemacie ciała oraz orientacja w przestrzeni;
 • poprawienie koncentracji uwagi;
 • rozwijanie aktywności;
 • dotyk:
 • poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania;
 • poprawa orientacji w schemacie własnego ciała;
 • ćwiczenie zdolności manipulacyjnych;
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej;
 • rozwój aktywności ruchowej;
 • węch:
 • poszerzenie doświadczeń węchowych;
 • ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu;
 • budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata;
 • smak:
 • rozwijanie percepcji smakowej;
 • nabywanie umiejętności rozróżniania smaków;
 • poszerzenie percepcji smakowych.

Terapia Integracji Sensorycznej dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę, a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które zakładają od dziecka dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopasowane do niego.