Projekt PFRON

Harmonogram działań

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach realizuje od lutego 2017 roku projekt pn. „Krok ku samodzielności” współfinansowany ze  środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Projekt realizowany będzie w sposób ciągły przez okres 14 miesięcy, tj. do 31 marca 2018 roku.
W ramach projektu podopieczni (dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 r.ż. z różnymi deficytami oraz dorośli z niepełnosprawnościami, nie poruszający się samodzielnie) będą korzystać z indywidualnych form wsparcia w ramach: rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii), terapii neurotaktylnej według metody Masgutowej, rewalidacji (terapii pedagogicznej), terapii mowy (logopedii), terapii integracji sensorycznej, terapii psychologicznej, terapii ręki oraz Biofeedback.
            
W pierwszych miesiącach realizacji projektu nastąpi zakup zestawu do Biofeedback oraz materiałów dydaktycznych w celu realizacji terapii.
Realizacja projektu odbywa się w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj.:

  • 15:00 – 20:00 – poniedziałek – piątek: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, terapia reki, terapia neurotaktylna;
  • 10:00-15:00 – środa – sobota „na bieżąco”; czwartek – piątek od 15:00 – 20:00 – terapia integracji sensorycznej.

Terapia logopedyczna odbywać się będzie w poniedziałki i piątki od 15:00 – 20:00, co drugi tydzień jest w piątki i poniedziałki od 14:00.
 
Terapia neurotaktylna, rehabilitacja ruchowa i logopedia odbywać się będzie również w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu.