Projekt PFRON

Rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia)


Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 r.ż. i dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego.
W trakcie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, głównie to kinezyterapia - jest to terapia wykorzystująca ruch jako środek leczniczy.
Kinezyterapia jako jeden z elementów fizjoterapii uwzględniający indywidualną, jak i grupową pracę terapeuty z osobą niepełnosprawną w celu przywrócenia utraconych funkcji ruchowych bądź niwelowania bólu.
Głównymi sposobami pracy są ćwiczenia ruchowe, zarówno czynne, bierne prowadzone z pomocą terapeuty czy oddechowe.
Terapeuta wykorzystuje terapię ruchem do odtworzenia siły mięśniowej z zakresu ruchu, stabilizacji stawowej i korekcji postawy, prawidłowych wzorców ruchowych.
Kolejny dział to fizykoterapia, w którym stosuje się leczenie występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, takie jak: czynniki termiczne, promieniowanie, słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia, np. urządzenie dostarczające energię cieplną, prądy małej częstotliwości, promieniowanie świetlne, nadfioletowe, podczerwone, ultradźwięki oraz pole magnetyczne.
Kolejny dział to masaż leczniczy, który polega na mechanicznym pobudzaniu tkanek, najczęściej za pomocą rąk przy pomocy określonych technik wywierających na nie ucisk.
Wyróżnia się: masaż klasyczny, relaksacyjny, limfatyczny. Celem masażu jest pobudzenie krążenia obwodowego i przemiany materii, intensyfikacja cyrkulacji płynów tkankowych, a także przyspieszenie usuwania szkodliwych substancji powstałych w mięśniach na skutek przemęczenia.

Zastosowana zostanie również:
- terapia neurofizjologiczna metodą Vojty;
- terapia NDT Bobath;
- trening chodu "pajączek";
- gimnastyka korekcyjna i nierównouprawniająca i inne.