Projekt PFRON

Poniżej zamieszczamy klika zdjęć obrazujących realizację zaję.