Projekt PFRON

Realizacja projektu w II okresie finansowania jest dla wszystkich dużym wyzwaniem.
Pandemia COVID-19 wpłynęła na realizowanie zajęć w nowej rzeczywistości, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, pomimo tego prężnie podejmujemy wyzwanie i działamy, wspieramy :)