Projekt PFRON

W ramach projektu, podobnie jak w I okresie finansowania udzielamy wsparcia w ramach 11 form:

 • Terapia logopedyczna, w tym z dojazdem do uczestników;
 • Rehabilitacja, w tym z dojazdem do uczestników;
 • Terapia pedagogiczna;
 • Terapia psychologiczna;
 • Terapia Integracji Sensorycznej;
 • Biofeedback;
 • Terapia ręki;
 • Terapia neurotaktylna;
 • Metoda Krakowska;

A także grupowe formy wsparcia:

 • Atteterapia;
 • Attention Autism.

Poniżej zamieszczamy klika zdjęć obrazujących realizację zajęć w okresie od czerwca 2020 roku do marca 2021 roku.