Projekt PFRON

Miło nam poinformować, iż w listopadzie 2020 roku Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach podpisał z PFRON – Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Umowę nr UEB/000074/11/D o powierzenie naszej organizacji grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościamiz dnia 04 listopada 2020r.
Grant ten przeznaczony został na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Realizacja projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” została dofinansowana w wysokości 18.144,00zł w ramach Działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Odbiorcami wsparcia są organizacje pozarządowe realizujące w 2020 roku zadania zlecane przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tutaj Umowa nr ZZO/000290/11/D realizowana przez PSONI Koło w Chojnicach.

Celem projektu było zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…), poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Wykorzystując przyznany grant, Zarząd Stowarzyszenia zakupił środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, w tym:

 • maseczki higieniczne;
 • pojemnik do dezynfekcji;
 • płyny i preparaty do dezynfekcji powierzchni;
 • rękawice winylowe i nitrylowe
 • fartuchy fizelinowe;
 • ręczniki szare i zielone;
 • chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni;
 • preparaty do mycia i dezynfekcji;
 • mydło w pianie;
 • kartonik do dezynfekcji;
 • chusteczki nasączone do dezynfekcji rąk.

Oprócz wyżej wymienionych środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, Zarząd Stowarzyszenia zakupił także ozonator (generator ozonu).
Ozonator powietrza to urządzenie generujące ozon – gaz o silnych właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych. Dodatkowo zwiększył on poziom bezpieczeństwa w naszej placówce.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dla uczestników i pracowników WTZ, które staramy się jak najlepiej zapewnić.