Projekt PFRON

Harmonogram działań

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach realizuje od 01 maja 2021 roku do 31 marca 2022 roku projekt pn. „Rozwój szansą na samodzielność” współfinansowany ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Projekt realizowany będzie w sposób ciągły przez okres 11 miesięcy, tj. do 31 marca 2022 roku.
W ramach projektu podopieczni (dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 r.ż. z różnymi deficytami oraz dorośli z niepełnosprawnościami, nie poruszający się samodzielnie) będą korzystać z indywidualnych form wsparcia w ramach: rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii), terapii neurotaktylnej według metody Masgutowej, rewalidacji (terapii pedagogicznej), terapii mowy (logopedii), terapii integracji sensorycznej, terapii psychologicznej, terapii ręki, Biofeedback, Metody Krakowskiej oraz zajęć grupowych Arteterapii, a także terapii czaszkowo - krzyżowej.

Realizacja projektu odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia, w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj.:
• 15:00 – 20:00 – poniedziałek – piątek
• 9:00-16:00 – sobota
Rehabilitacja ruchowa i terapia logopedyczna odbywać się będą również w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu.

 


 

Harmonogram działań

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach realizuje od czerwca 2020 roku do kwietnia 2021 roku projekt pn. „Rozwój szansą na samodzielność” współfinansowany ze  środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Projekt realizowany będzie w sposób ciągły przez okres 11 miesięcy, tj. do 30 kwietnia 2021 roku.
W ramach projektu podopieczni (dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 r.ż. z różnymi deficytami oraz dorośli z niepełnosprawnościami, nie poruszający się samodzielnie) będą korzystać z indywidualnych form wsparcia w ramach: rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii), terapii neurotaktylnej według metody Masgutowej, rewalidacji (terapii pedagogicznej), terapii mowy (logopedii), terapii integracji sensorycznej, terapii psychologicznej, terapii ręki,  Biofeedback, Metody Krakowskiej oraz zajęć grupowych Arteterapii i Attention Autism.
            
Realizacja projektu odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia, w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj.:

  • 15:00 – 20:00 – poniedziałek – piątek
  • 9:00-16:00 – sobota

Rehabilitacja ruchowa i terapia logopedyczna odbywać się będą również w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu.