Projekt PFRON

Terapia ręki


Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczenie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim służy do osiągania samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Cel terapii ręki:

 • wspomaganie precyzyjnych ruchów ręki;
 • poprawa umiejętności chwytu;
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia;
 • wzmacnianie koncentracji;
 • poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • przekraczanie linii środka ciała.

Terapia ręki ukierunkowana jest na:

 • dzieci niechętnie podejmujące czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);
 • dzieci mające problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, itp.);
 • pacjentów mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
 • pacjentów mających problem z koordynacją obu rak podczas czynności manipulacyjnych;
 • osób wymagających dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale;
 • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur;
 • osób, które dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rekami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.

Efekty terapii ręki:
Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom i masażom zwiększamy:

 • sprawność ruchową całej kończyny górnej;
 • sprawność manipulacyjna dłoni;
 • umiejętność chwytu;
 • koordynację pomiędzy dłońmi.

W efekcie spowoduje to dużą niezależność w czynnościach codziennej obsłudze.

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym organizmie za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy jak szycie czy pisanie.
Ta szeroka specjalizacja kończyn sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.
Rozwój kory mózgowej i skomplikowany mechanizm nerwowy czyni nasze ręce i dłonie wyjątkowymi. Dzięki nim jesteśmy w stanie zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie oraz płynnie go zakończyć. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy całej kończyny górnej, a szczególnie dłoni, kciuka i palców, zajmuje zdumiewająco dużą powierzchnię w stosunku do innych części ciała. To wskazuje dobitnie na ogromne znaczenie funkcjonowania ręki w naszym życiu codziennym.
Jeśli mamy sprawne ręce, potrafimy wykonywać większość czynności co sprawia, że jesteśmy dużo bardziej niezależni od innych osób, nawet jeśli poruszamy się na wózku.
Niewiele osób wie, jak ważna jest sprawność rąk w rozwoju mowy. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Wynika z tego, że warto pracować nad czuciem i sprawnością rąk w sytuacji, kiedy występują problemy z mową u dzieci.
Zwrócić uwagę należy na fakt, iż na dłoniach znajdują się receptory odpowiedzialne za wszystkie narządy ciała człowieka. Dlatego też ich sprawność ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całego organizmu.

Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologicznie podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).

Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie, adekwatnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.

Prowadzona terapia polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.